เช็คเด้งไม่ติดคุก

แดง เจ้าของธุรกิจค้าส่งเสื้อผ้ารายใหญ่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แดงประสบภาวะร้อนเงินเนื่องจากโกดังเก็บสินค้าถูกน้ำท่วมเสียหายหนัก ไม่สามารถส่งเสื้อผ้าให้ลูกค้าตามที่ต้องการได้ แดงจำใจต้องหันไปพึ่งเจ๊หมวยนายทุนหน้าเลือดประจำจังหวัด แดงตกลงกู้ยืมเงินเจ๊หมวย5,000,000 บาท มีกำหนดชำระหนี้เงินกู้ทั้งต้นทั้งดอกภายในเวลา 1 ปี และเจ๊หมวยยังให้แดงสั่งจ่ายเช็คจำนวน5,000,000 บาท  ให้แก่เจ๊หมวยเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้
ปีนึงผ่านไปไวเหมือนโกหก แต่กิจการของแดงยังไม่ดีขึ้นเลย ด้วยร้านรวงในจังหวัดที่เคยเป็นลูกค้าก็พากันได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมกันทั้งหมด เจ๊หมวยเมื่อรู้ว่าแดงไม่มีทางจะชำระหนี้ได้ ก็รีบเอาเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารในจังหวัดเดียวกันนั้นเอง ปรากฎว่าเช้คเด้งตามระเบียบ เจ๊หมวยจึงไปแจ้งความไว้ทันที  ส่วนนายแดงนั้น นอกจากกิจการจะเจ๊งแล้วคุกก็จะติดเอาหล่ะทีนี้
ปัญหานี้มีคำตอบ: เรื่องที่เจ้าหนี้เงินกู้ให้ลูกหนี้สั่งจ่ายเช็คเป็นประกันนั้น เกิดขึ้นบ่อยจนแทบจะพูดได้ว่าเช็คเป็นหลักประกันการชำระหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือมากอย่างหนึ่ง เพราะอะไรหรือครับ ก็เพราะว่าเช็คเป็นประกันแน่นอนว่าเจ้าหนี้จะต้องได้รับชำระหนี้โดยเอาเช็คไปขึ้นเงินได้ทันที หากเช็คเด้งก็สามารถนำเช็คมาฟ้องร้องลูกหนี้เป็นคดีอาญาได้อีก  เล่นเอาคุกเอาตะรางมาบีบแบบนี้ใครที่ไหนจะไม่ยอมจ่ายหล่ะครับผม
แต่ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เช็คที่แดงสั่งจ่ายแก่เจ๊หมวยนั้นเป็นเช็คสั่งจ่ายเพื่อเป็นประกันหนี้เงินกู้ยืม จึงไม่ใช่การออกเข็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายอันจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2535  แม้ว่าเช็คดังกล่าวเด้งกี่เด้งก็ตาม แดงก็ไม่มีความผิด  บุญไม่แพ้บาปครับเรื่องนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *